Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy


Dyrygenci


Krzysztof Beszczyński urodził się 18 kwietnia 1965 roku w Chełmży. Z orkiestrą w "Elektroniku" związany jest od 1980 roku. Przez lata szkolne uczył się gry na puzonie pod czujnym okiem Leona Eliasza - założyciela i dyrygenta orkiestry. Za jego też namową kontynuował naukę w szkole muzycznej drugiego stopnia u p. Edwarda Piórka i Benedykta Marszałka. Krzysztof Beszczyński jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, którą ukończył w 1991 roku z tytułem magistra wychowania muzycznego. Od 1991 roku pracuje z orkiestrą, szkoląc gry na instrumentach dętych blaszanych. Jest kapelmistrzem, dyrygentem i przyjacielem wielu młodych muzyków.


Piotr Stachura urodził się 6 października 1970 roku w Bydgoszczy. W wieku siedmiu lat rozpoczął naukę gry na skrzypcach w podstawowej szkole muzycznej. W siódmej klasie zmienił instrument na obój. Po ukończeniu liceum muzycznego kontynuował naukę w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1994 roku ukończył tam wydział Wychowania Muzycznego na kierunku prowadzenia zespołów muzycznych. W Orkiestrze Dętej ZSE w Bydgoszczy pracuje od czasu ukończenia studiów. Uczy tu gry na instrumentach dętych drewnianych oraz dyryguje zespołem.Leon Eliasz urodził się w Radłowie w 1912 roku. Tajniki gry na kontrabasie i puzonie zgłębiał w Miejskim Konserwatorium Muzycznym w Bydgoszczy w klasie prof. A. Ciechańskiego. Jako muzyk orkiestrowy wystartował w Teatrze Miejskim w Bydgoszczy. Po wojnie ukończył średnią Szkołę Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Toruniu. W roku 1949 związał się z orkiestrą radiową Arnolda Rezlera i z Pomorską Orkiestrą Symfoniczną w Bydgoszczy. W roku 1956 uzyskał dyplom PWSM w Sopocie. Przez kilkanaście lat wykładał w Szkole Muzycznej w Inowrocławiu, gdzie zamieszkiwał do momentu osiedlenia się w Bydgoszczy w "filharmoniku". W 1969 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania powierzyło mu zadanie zorganizowania orkiestry dętej przy Zespole Szkół Elektronicznych. Był jej kapelmistrzem do 1995 roku. Zmarł w 1999 roku. Jego majestatyczną postać widzimy na estradzie z nieodłącznym kontrabasem, największym z instrumentów smyczkowych. "W cywilu" pan Leon był człowiekiem niezwykle skromnym, cichym i pogodnym. Pory roku kształtowały jego pozamuzyczne słabości: w zimie była to lektura, w lecie - uprawiane z pasją wędkarstwo, największą jednak pasją była z pewnością muzyka.
Leon Eliasz
Dyplom

(c) 2009 by M.W.              Strona główna |  |  Kontakt